Geopolitiek en defensie; pal staan voor vrijheid en veiligheid E-book
Artikelnummer: Geschrift 126 | 2017 (E)
Omschrijving

De conflicten in het Midden-Oosten en de Russische annexatie van de Krim en assertiviteit in Oekraïne hebben geleid tot een veranderde veiligheidssituatie waardoor de Europese krijgsmachten niet alleen een antwoord moeten vinden op de uitdagingen van het concept hybride oorlogsvoering, maar de kunst van conventionele en nucleaire afschrikking moeten herontdekken en gezien het toenemend belang van cybersecurity zich meer moeten begeven op het digitale domein. Enorme demografische groei en bijkomende instabiliteit in delen van Afrika en het Midden-Oosten hebben geleid tot vluchtelingenstromen richting het Europese continent. Defensie staat vanwege dit alles nadrukkelijk weer op de politieke agenda.

In veel westerse landen was er na de Koude Oorlog lange tijd een groeiende desinteresse in de krijgsmacht. Zonder al teveel discussie werd er door opeenvolgende kabinetten op defensie bezuinigd, en raakte het besef van het belang van de krijgsmacht als basisverzekering op de achtergrond, ook toen de veiligheidssituatie al aan het verslechteren was. Het huidige niveau van de krijgsmacht is dusdanig afgedaald dat de NAVO begin 2016 waarschuwde dat Nederland veel te weinig geld uitgeeft om zichzelf te kunnen verdedigen.

Voor Nederland vergt dit een herziening van het Nederlands veiligheids- en defensiebeleid; een bredere kijk op internationale veiligheid en het denken over de toekomst van de krijgsmacht. In dit geschrift zal een vanuit liberaal perspectief geschreven visie op het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid worden gegeven. Een bijdrage aan het actuele en bovenal noodzakelijke debat over veiligheid en defensie. Niet alleen binnen liberale kring, maar ook daarbuiten.

Voorraad:
Prijs is inclusief BTW
€ 12,50