Het Liberalenboek Boek
Artikelnummer: TS-0001 | 2011
Omschrijving

Voor het eerst in 92 jaar heeft Nederland een liberale premier. Wie waren eigenlijk de liberale voorgangers van Mark Rutte? Hoe is het VVD, D66 en hun voorlopers vergaan? Welke liberale organisaties en manifestaties waren er buiten de strikte partijpolitiek? Wat heeft Nederland aan de liberalen te danken? En wie zijn de denkers waaraan liberalen zich laven? In aanvulling op de Het-boeken over katholieken, gereformeerden en socialisten, hebben de historici Fleur de Beaufort en Patrick van Schie van de Teldersstichting (de liberale denktank in Nederland) Het Liberalen Boek samengesteld. Met meer dan 400 illustraties en toelichtende teksten vol weetjes over de politiek stroming die in de negentiende eeuw dominant was en in de eenentwintigste eeuw weer de grootste is geworden.

Een naslagwerk voor de geschiedenis van het liberalisme in Nederland vervat in trefwoorden en -zinnen die op een pagina worden toegelicht dan wel uitgelegd en voorzien van een illustratie. De geschiedenis van het liberalisme start met het vroegste document van burgerlijke vrijheden: de Engelse Magna Charta van 1215. Aan de hand van vele (internationale) voorlopers krijgt het liberalisme vorm zoals dat zich in het begin van de twintigste eeuw manifesteerde en uiteindelijk vorm kreeg bij de oprichting van de VVD-partij in 1947. Naast het ontstaan staat ook de strijd om de verworven vrijheden in Nederland centraal. Ook is er aandacht voor het liberalisme in de ons omringende landen. Het boek behandelt per pagina de kopstukken van het liberalisme, ook dus Geert Wilders. Een goed overzicht van het Nederlands liberalisme in al zijn facetten dat hierdoor geschikt is voor een breed publiek dat meer zou willen weten over waar het liberalisme eigenlijk voor staat. Gebonden uitgave in pocketformaat.

Voorraad:100
Prijs is inclusief BTW
Aantal in een verpakking: 1
€ 14,95